Získajte prácu, kde Vaše
schopnosti, kvalifikáciu aj vzdelanie
dokážu oceniť a zhodnotiť výrazne lepšie

Cítite nedostatočnú perspektívu
pre svoju prácu v školstve?

Práca učiteľa prináša určité profesijné riziká: pracovnú zmluvu na dobu určitú, nekompetentné rozhodnutia vyšších inštitúcií, ktoré môžu mať priamy vplyv na Vašu profesijnú dráhu.

Majte študentov,
ktorí sa chcú učiť.

Svojim prístupom môže pedagóg ovplyvniť to, ako ho študenti vnímajú. Avšak zodpovednosť za výchovu svojich detí musia niesť rodičia. Aj keď sa učiteľ snaží akokoľvek, pocíti to na výške svojej odmeny?

Získajte vyššiu prestíž
aj zodpovedajúce platové
ohodnotenie.

Svoju odbornosť, zručnosti a vzdelanie dokážete uplatniť na výhodnejších pozíciách s jasnejšou perspektívou.

Uplatnite sa napríklad ako metodici
alebo v projektoch vnútro firemného
vzdelávania.

Vašou pridanou hodnotou je bezpochyby komunikácia a schopnosť počúvať. Zmenou odboru nemusíte nutne prestať učiť. Podiel učiteľov v nepedagogických oboroch je mnohokrát vyšší než podiel učiteľov v celkovej populácii - sú teda úspešní aj mimo škôl.

Nájdite nové uplatnenie
s jasnejšou perspektívou

Sme agentúra personálneho rozvoja a organizujeme projekty v oblasti ľudských zdrojov. So zamestnávateľmi nastavujeme výhodnejšie podmienky, než si vie vyjednať sám uchádzač o prácu.

Získajte viac informácií o projekte

Máme pre Vás perspektívne pracovné príležitosti vo Vašom regióne. Ak Vás to zaujíma, pošlite nám životopis na email: cv@uciteliavpraxi.sk

Alebo nám nechajte svoje telefónne číslo a špecialista našej personálnej agentúry Vám poskytne všetky informácie.

Vaša hodnota na trhu práce
môže byť aj vyššia

Marcel Mihálik,
profesor VŠ,
filozofia kultúry

Rozhodol som sa hľadať nové uplatnenie s jasnejšou perspektívou.

Vyučoval som filozofiu kultúry a kulturologické teórie 20. storočia. Súčasne som sa snažil publikovať. Paradoxne som začal zisťovať, že mi vyučovanie bráni v publikačnej činnosti. Súčasný systém v školstve nie je šťastný, predovšetkým vďaka prezamestnanosti, ktorá v školstve na Slovensku teraz je. Nakoniec som sa rozhodol hľadať nové uplatnenie s jasnejšou perspektívou.

Vladislava Puškárová,
učiteľka na strednej škole,
dermatológia, biológia

Odišla som zo školstva do odboru s ekonomickým zameraním.

Byť učiteľom je poslanie a mňa veľmi bavila práca s deťmi. Pre nás bol učiteľ pán, dnes je však všetko uvoľnenejšie, mnoho rodičov si neuvedomuje, že vzťah detí ku škole aj k učiteľovi je súčasťou zodpovednosti rodičovskej výchovy. Odišla som zo školstva do odboru s ekonomickým zameraním, kde môžem tiež vzdelávať a dokonca som aj získala študentov, ktorí sa učiť chcú.

Gabriela Šamuová,
učiteľka,
ekonomika, bankovníctvo

Pomery v školstve ma donútili premýšľať o zmene

Mala som priamy vplyv na kvalitu vzdelania svojich zverencov, ale pomery v školstve ma donútili premýšľať o zmene. Uvedomila som si, že ako absolventka pedagogiky som vybavená množstvom zručností, ktoré môžem uplatniť na mnohých pozíciách s lepšími vyhliadkami. Či už sa jedná o špecializáciu v odbore alebo umenie počúvať a jednať s ľuďmi.

Rudolf Puškár,
učiteľ,
dejepis, geografia

Neprestal som učiť, som súčasťou projektov vnútrofiremného vzdelávania

Prvé dva roky boli skvelé, ale potom klesol počet detí a ja som musel skončiť, pretože ubudlo žiakov. Musel som zmeniť školu a stále sa prispôsobovať. Začalo mi to zasahovať do osobného života, potreboval som to vyriešiť. Dostal som ponuku v spoločnosti, ktorá sa zaoberá bankovníctvom a financiami. Neprestal som učiť, som súčasťou projektov vnútrofiremného vzdelávania.

PRÍLEŽITOSTI

  • Využite svoje znalosti a dosiahnuté vzdelanie
  • Získajte študentov, ktorí sa chcú učiť
  • Nájdite nové uplatnenia s jasnejšou perspektívou
  • Získajte vyššiu prestíž a zodpovedajúce platové ohodnotenie
  • Uplatnite sa napríklad ako metodici alebo v projektoch vnútro firemného vzdelávania
  • Zmenou odboru nemusíte nutne prestať učiť

SPOLUPRÁCA

Získajte viac informácií o projekte. Odpovieme Vám na Vaše otázky a predstavíme možné alternatívne uplatnenia.

PERSONÁLNY MANAGEMENT

Sme agentúra personálneho rozvoja a organizujeme projekty v oblasti ľudských zdrojov. So zamestnávateľmi nastavujeme výhodnejšie podmienky, než si vie vyjednať sám uchádzač o prácu.

ab connectia s r. o.
Malá Morávka 298
IČ: 27778177